АКТУЕЛНО

ВИДЕО
0 ПОЛИТЕА 2016-2017

ПОЛИТЕА 2016-2017  e визуелно сведоштво за несебичната посветеност на предавачите и учесниците на третата генерација на ПОЛИТЕА кон идејата за…

АКТИВНОСТИ