fbpx

РАБОТИЛНИЦАТА ВО РАМКИТЕ НА АКЦИЈАТА ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ

Работилницата во рамките  на акцијата ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ се одржа во центарот за ран детски развој Битола во соработа со ЗГ ЕГТ и Сумнал .  Учесниците на ПОЛИТЕА заедно со децата од Центарот за ран детски развој изработија повеќе од 100 цветови од рециклирани шишиња кои ќе бидат скромен поклон за сите оние кои ќе бидат дел од хуманитарно едукативна акција на 19.04.2015 чиија цел е запознавање на најмладите со значењето на совесното искористување и заштитата на животната средина и Планетата Земја. Покрај едукативната компонента овој настан има и хуманитарен карактер  насочен кон прибирање на потрошни материјали и шолски прибор за децата кои го посетуваат центарот.