fbpx

ТРИНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Во рамките на оваа сесија свое излагање имаше м-р Марјан Ѓорѓиевски кој ги запозна учесниците на ПЖОЛИТЕА  со предизвиците и ризиците кои со себе ги носи обидот за критичка опсервација на опкружувањето.Тој одржа лекција по self-esteem и преку дискусија и дебата заедно со учесниците на ПОЛИТЕ беше направенобид да се намина локалните и национални стереотипи.