fbpx

ТРЕТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Процес на интеграција на Р.Македонија во ЕУ и можностите што тој ги отвара за локален и регионален развој.
Предавач на сесијата беше доц. д-р Младен Караџоски кој во рамките на оваа сесија ги запознае слушателите на ПОЛИТЕА со процесот на интеграција на Република Македонија во ЕУ, фазите и спецификите кои го моделираат овој процес за нашата земја. Исто така стана збор и за моделите на прекугранична соработка и локалниот и регионален развој.