fbpx

СЕДМА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

ДИЗАЈН НА УСЛУГИ

Предавач на сесијата беше м-р Еленеа Петровска кој во рамките на оваа сесија ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА  со клучните аспекти на процесот на креирање на услуги во туристичкиот сектор. Ова воедно за нивбеше исклучителна можност да се запознаат  со една гранка на маркетингот кој е речси непозната во нашата акдемска средина.