fbpx

ДЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Предавач на оваа сесија беше г-ѓа Емилиа Ѓероска директор на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Таа ги запозна слушателите на ПОЛИТЕА  со работата на центарот и регионалните проекти кои тие ги менаџираат и имплементираат. Исто така таа со учесниците го сподели непроценливото животно искуство за начинот на градење на самодоверба и остварување на зацртаните цели.