fbpx

ЕДИНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Предавач на оваа сесија беше г-дин  Нешад Аземоски директор на Биосфера –  Центар за едукација и заштита на животната средина. Тој ги запознае учесниците на ПОЛИТЕА со работата на најстарата еколошка организација во рамките на општина Битола и со големиот број локални регионални и национални проекти кој ги имплементирале. Покрај тоа стана збор и за начинот на решавање на еколошките проблеми и предизвиците кој со себе ги носи модернизацијата и развојот.