fbpx

ПЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Основи на персонално и деловно стратегиско планирање
Предавач на сесијата беше д-р Моника Ангеловска Дичовска кој во рамките на оваа сесија ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА  со клучните аспекти на процесот на стратегиското планирање, неговата примена и значење. Исто така во рамките на практичниот дел на сесијата преку вежби и дискусија учесниците се запознаа со основите на персоналното деловно планирање и моделите на персонален менаџмент.