fbpx

ОСМА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

ЛИДЕРСТВОТО И МЕНАЏМЕНТОТ ВО КУЛТУРАТА

Предавач на оваа сесија беше Борче Димитровски – Директор на НУ Центар за култура Битола. Тој ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА со принципите на менаџментот во културата и спецификите во оваа област како и со неопходните лидерски вештини со кои мора да располага секој поединец кој управуваа со една поголема установа.