fbpx

ВТОРАТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Од Политеа до демократија и назад – Предавање за запознавање со базичните вредности и постулати врз кои почива политичката организација на општеството.
Предавач на сесијата – м-р Диоген Хаџи-Коста Милевски