fbpx

О3 ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Проектот О3 (О-Три) –(Општествено Одговорни Организации)  има за цел јакнење на капацитетот на граѓанските организациии за поддршка на имплементација на општествено одговорни практики кај малите и средни бизниси и  развивање на посебен модул во рамките на   кој алиумните на школата ПОЛИТЕА и членови на граѓанските организации од Пелагонискиот регион ќе имаат можност да се запознаат…

прочитај повеќе