fbpx

ДВАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Дваесетта сесија на ПОЛИТЕА беше посветена на евалуација и завршни согледувања за втората генерација на школата за лидерство и јавни политики ПОЛИТЕА. Модератори на сесијата беа м-р Диоген Хаџи-Коста Милевски – извршен директор на ЦЕРИ и Александар Недановски проектен координатор на ПОЛИТЕА. Изминатите деветнаесет сесии на ПОЛИТЕА беа посветени на гостите кои со учесниците на…

прочитај повеќе