fbpx

ШЕСТА СЕСИЈА – ПОЛИТЕА 2017-2018

Шестата сесија со наслов  ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ КАПИТАЛ ВО ЕКОНОМИЈАТА НА ЗНАЕЊЕ. Ја реализира  д-р Божидар Миленковски, професор на факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола. Преку оваа сесиј учеснициите ќе имаа  можност да се зпознаат со современите економски трендови: глобална економија, дигитална економија и интелектуален капитал. Во рамките на интерактивниот дел од сесијата се отвори…

прочитај повеќе