fbpx

ТРИНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА 2016

Тринаесеттата сесија на ПОЛИТЕА со наслов РАДИОТО КАКО МЕДИУМ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ се одржа на 01.03.2017 во Хотел Театар. Гостин предавач на оваа сесија беше м-р Соња Тантарова Груевска – Уредник на УКЛО ФМ и новинар со повеќе од 20 години искуство во радио етерот. Во првиот дел од сесијата гостинката го сподели своеите искуства и…

прочитај повеќе

ВТОРА СЕСИЈА СЕМИНАР ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ПРЕКУ ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Врз основа на искуствата и информациите кои ги добија организациите од првата сесија на семинарот од страна на ЦЕРИ беше реализирана онлајн прашалник чија што цел беше мапирање на можностите за вклучување во имплементацијата и следењето на ОВП од страна на граѓанските организации во пелагонискиопт регио. Прашалникот беше составен од 11  прашања,чија цел беше да…

прочитај повеќе

ЧЕТВРТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА 2016

Четвртата сесија воедно втора од првиот модул Јавни политики и јавен интерес со наслов ЦИКЛУСОТ НА КРЕИРАЊЕ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ И НИВНАТА ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ се одржа на 03.11.2016. Учесниците имаа можност да го слушнат предавањето на м-р Диоген Хаџи Коста Милевски асистент при Правниот факултет Кичево и изврштен директор на граѓанската организација Центар…

прочитај повеќе