fbpx

ПЕТТА СЕСИЈА НА ПОИТЕА 2016

ИНКЛУЗИВНОСТ И СОРАБОТКА ВО КРЕИРАЊЕ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ НА ЛОКАЛНО И ЕВРОПСКО НИВО е насловот на петтата сесија на ПОЛИТЕА што се одржа на 10.11.2016 година. Учесниците имаа можност да го проследат предавањето на М-р Ивана Димитровска , директорка на канцеларијата на АЛДА во Скопје. Во првиот дел од предавањето учесниците на ПОЛИТЕА имаа можност…

прочитај повеќе