fbpx

ВТОРА СЕСИЈА СЕМИНАР ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ПРЕКУ ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Врз основа на искуствата и информациите кои ги добија организациите од првата сесија на семинарот од страна на ЦЕРИ беше реализирана онлајн прашалник чија што цел беше мапирање на можностите за вклучување во имплементацијата и следењето на ОВП од страна на граѓанските организации во пелагонискиопт регио. Прашалникот беше составен од 11  прашања,чија цел беше да…

прочитај повеќе