fbpx

ЧЕТВРТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА 2016

Четвртата сесија воедно втора од првиот модул Јавни политики и јавен интерес со наслов ЦИКЛУСОТ НА КРЕИРАЊЕ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ И НИВНАТА ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ се одржа на 03.11.2016. Учесниците имаа можност да го слушнат предавањето на м-р Диоген Хаџи Коста Милевски асистент при Правниот факултет Кичево и изврштен директор на граѓанската организација Центар…

прочитај повеќе