fbpx

ЧЕТВРТА СЕСИЈА – ПОЛИТЕА 2017-2018

Четвртата сесија со наслов НАЧИНИ НА ПЛАНИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО се одржа на 08.11.2017 Предавач на оваа сесија беше м-р Наташа Чавдаровска , претседател на ФОРУМ 16 – Битола истакнат младински работник со повеќегодишно искуствво во работата со млади. На сесијата низ интерактивни вежби, примери и дискусија учесниците имаа можност да научат  како да го планираат…

прочитај повеќе