fbpx

ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ

Учесниците на Школата за лидерство и јавни политики ПОЛИТЕА со поддршка на ЦЕРИ, ЕГТ  и СУМНАЛ организираа хуманитарно – едукативна забава под мотото „ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ“.  Настанот  се одржа на 19 ти Април, во кафе барот Porta Jazz. Од 11:30 до 12:00 се одржа  проекција на неколку кратки анимирани едукативни филмови за Планетата Земја., а…

прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦАТА ВО РАМКИТЕ НА АКЦИЈАТА ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ

Работилницата во рамките  на акцијата ЦВЕТ ПО ЦВЕТ ДО ПОУБАВ СВЕТ се одржа во центарот за ран детски развој Битола во соработа со ЗГ ЕГТ и Сумнал .  Учесниците на ПОЛИТЕА заедно со децата од Центарот за ран детски развој изработија повеќе од 100 цветови од рециклирани шишиња кои ќе бидат скромен поклон за сите…

прочитај повеќе

ТРИНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Во рамките на оваа сесија свое излагање имаше м-р Марјан Ѓорѓиевски кој ги запозна учесниците на ПЖОЛИТЕА  со предизвиците и ризиците кои со себе ги носи обидот за критичка опсервација на опкружувањето.Тој одржа лекција по self-esteem и преку дискусија и дебата заедно со учесниците на ПОЛИТЕ беше направенобид да се намина локалните и национални стереотипи.

прочитај повеќе

ДВАНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Гостин предавач на оваа сесија беше г-ѓа  Весела Богданович финалистот во Global Teacher Prize. Таа ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА со нејзиниот пат до групата од 50-те најдобри едукатори номинирани за наградата од 1 милио долари и можностите и начините на изведување на современа креативна настава.

прочитај повеќе

ЕДИНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Предавач на оваа сесија беше г-дин  Нешад Аземоски директор на Биосфера –  Центар за едукација и заштита на животната средина. Тој ги запознае учесниците на ПОЛИТЕА со работата на најстарата еколошка организација во рамките на општина Битола и со големиот број локални регионални и национални проекти кој ги имплементирале. Покрај тоа стана збор и за начинот на решавање…

прочитај повеќе

ДЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Предавач на оваа сесија беше г-ѓа Емилиа Ѓероска директор на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Таа ги запозна слушателите на ПОЛИТЕА  со работата на центарот и регионалните проекти кои тие ги менаџираат и имплементираат. Исто така таа со учесниците го сподели непроценливото животно искуство за начинот на градење на самодоверба и остварување на зацртаните цели.

прочитај повеќе

ДЕВЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Во рамките на оваа сесија учесниците на ПОЛИТЕА го посетија  центар за ран детски развој отворен и менаџиран од органиацијата СУМНАЛ во кој директорката на СУМНАЛ Фатма Бајрам Аземовска ги запозна со работата на нивната организација и начинот на делување и целите за кои е отворен овој центар.

прочитај повеќе

ОСМА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

ЛИДЕРСТВОТО И МЕНАЏМЕНТОТ ВО КУЛТУРАТА Предавач на оваа сесија беше Борче Димитровски – Директор на НУ Центар за култура Битола. Тој ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА со принципите на менаџментот во културата и спецификите во оваа област како и со неопходните лидерски вештини со кои мора да располага секој поединец кој управуваа со една поголема…

прочитај повеќе

СЕДМА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

ДИЗАЈН НА УСЛУГИ Предавач на сесијата беше м-р Еленеа Петровска кој во рамките на оваа сесија ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА  со клучните аспекти на процесот на креирање на услуги во туристичкиот сектор. Ова воедно за нивбеше исклучителна можност да се запознаат  со една гранка на маркетингот кој е речси непозната во нашата акдемска средина.

прочитај повеќе