fbpx

ДЕМОКРАТИЈАТА И КРИЗАТА НА СИСТЕМОТ НА ВРЕДНОСТИ

27.11.2012 Центарот за Европски Развој и Интеграција во соработка со Школата за јавни политики Мајка Тереза и НУ Центар за култура Битола, организираа јавна дебата на тема “Демократијата и кризата на системот на вредности” во чии рамки присутните имаа можност да се запознаат со Презентација на школата за јавни политики Мајка Тереза и искуствата од првиот Светски форум за демократија. Следуваше дебата за кризата на системот на вредности и предизвиците за демократијата кој ги носи новото време на која се разви плодна дискусија, потоа беше проектиран кратокиот филм – Стразбург 2012 и отворена изложба на фотографии – Стразбург 2012.