fbpx

ВТОРА СЕСИЈА СЕМИНАР ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ПРЕКУ ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Врз основа на искуствата и информациите кои ги добија организациите од првата сесија на семинарот од страна на ЦЕРИ беше реализирана онлајн прашалник чија што цел беше мапирање на можностите за вклучување во имплементацијата и следењето на ОВП од страна на граѓанските организации во пелагонискиопт регио. Прашалникот беше составен од 11  прашања,чија цел беше да…

прочитај повеќе

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО СЕМИНАР

Центарот за европски развој и интеграција објавува ПОВИК за учество на претставници од граѓанските организации од Пелагонискиот регион во дводневен семинар под наслов ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ ПРЕКУ ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО. Главната цел на семинарот е да ги актуелизира целите и можностите што се нудат преку иницијативата за Отворено Владино Партнерство и да послужи како темел за…

прочитај повеќе