fbpx

ОСУМНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Оваа сесија на ПОЛИТЕА го носеше насловот  „ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЈА“, а предавач на оваа сесијата беше г-нот Антонијо Димитровски   основач и главна движечка сила на Адвокатско Друштво Димитровски.

Гостинот ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА со клучните моменти од развојот на неговата кариера  и преку персоналната приказна направи пресек на судската и адвокатската функција и клучните вредности за кои треба да се залагаат идните лидери во градењето на успешна кариера.

Преку искуствата и примерите од својот долг работен век г-нот Антонијо ги запозна учесниците на ПОЛИТЕА со принципите на адвокатурат и со предизвиците кои ќе се испречат пред секој кој  се подготвува да води или да биде дел од адвокатска канцеларија.