fbpx

ТРЕТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА 2015

           Третата сесија на ПОЛИТЕА под наслов МАКЕДОНИЈА НА ПАТОТ КОН ЕУ се одржа на 11.11.2015 во салата на Хотел Театар. Предавач на оваа сесија беше д-р Љубица Караманди Попчевски.
Преку оваа сесија учесниците на ПОЛИТЕА се запознаа со историскиот развој и структурата на Европската Унија како  и преспективите за интеграцијата на Р.Македонија во ЕУ.
Во дискусијата која се разви во рамките на оваа сесија беа разгледани позитивните и негативните аспекти на евроинтеграцискиот процес но и предизвиците кои не очекуваат сите нас како граѓани на држава која има аспирации да биде дел од европското семејство.

Photo by Ана Костовска