fbpx

Browsing: ПОЛИТЕА

ПОЛИТЕА е проект на ЦЕРИ насочен кон неформално образование на маладиете и нивно вклучување во општествените текови. ПОЛИТЕА е одлична можност за сите млади интелектуалци да бидат дел од форум во кој се дискутираат актуелните општествени проблеми и се бараат креативни начини за нивно решавање.

1 2 3 4 12