fbpx

ПЕТНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

Петнаесеттата сесија на ПОЛИТЕА се одржа на 16.03.2017 и носеше наслов – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО.  Оваа сесија го означи почетокот на четвртиот модул ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ИНОВАЦИИ.

Слушателите имаа можност да го проследат предавањето на Д-р Моника Марковска, професор на Факултетот за информациски и комуникациски технологии и еден од пионерите на воведување на претприемништвото како дел од формалното образование.

На предавањето учесниците се запознаа со основните принципи на претприемништвото и профилот на личност на  претприемачот , но и врската помеѓу претприемништвото и иноваците како основен двигател на секоја претприемнички потфат .

Претприемачот треба да има познавање од основните принципи на претприемништвото , да има претприемачки вештини и способност  тоа да го примени во реалниот живот.   Всушност успешниот претприемач треба да може да ги решава проблемите во од.